Zpět do obchodu
 
 

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI platné od 25.05.2018

Prohlášení společnosti Sporteo s.r.o. o ochraně osobních údajů na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady / EU / 2016/679 ze dne 27. Dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o pohybu těchto údajů.

Správcem osobních údajů je společnost Sporteo s.r.o., se sídlem Purkyňova 225/37, Svitavy 568 02, IČ 27746976 ( dále jen „Správce“ ).

 

1. Správce osobních údajů

Správce data shromažďuje a používá tyto osobní údaje výhradně v souladu s příslušným ustanovením zákona č.101/2000 Sb. ( Zákon o ochraně osobních údajů v platném znění ). Zaměstnanci firmy a další osoby, které spolupracují se Správcem, jsou povinni provádět ochranu osobních údajů podle Nařízení evropského parlamentu a rady / EU / 2016/679 a dalších právních předpisů. Další informace o způsobu, rozsahu a účelu shromažďovaných a využívaných informací Správcem.

 

2. Práva zákazníka a jejich uplatnění

Odvolání souhlasu

 • Máte právo kdykoliv odvolat svůj, již udělený souhlas se shromažďováním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů.

Požadavek na informace

 • Máte právo požadovat informace o údajích, které o Vás shromažďujeme a požadovat sdělení těchto informací osobně nebo elektronicky.

Vymazání, zablokování, oprava, kontakt

 • Máte právo na podání vysvětlení, pokud se domníváte, že Správce nebo jiná spolupracující osoba, která se Správcem spolupracuje a provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonem. Máte právo požadovat, aby Vaše údaje, uložené u Správce, byly vymazány, zablokovány nebo opraveny. Pokud se domníváte, že jsou Vaše práva porušována, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

 

Kontaktní místo

 • Pro uplatnění Vašich práv uvedených v předchozím odstavci se obraťte na adresu Správce a to jak tištěnou formou tak i elektronicky. Pokud využijete elektronickou formu využijte e-mailovou adresu: info@sporteo.cz . Uplatnění Vašich práv, podle předchozího odstavce, je bezplatné, pokud zákon o ochraně osobních údajů nestanoví jinak.

 

Shromažďované údaje

 • Sběr a využívání neosobních / anonymních / údajů pro naši vnitřní a statistickou potřebu provádí příslušný internetový prohlížeč, který na server odesílá, při Vašem přístupu na webovou stránku automatiky tyto údaje: datum a čas připojení, URL / adresu / odkazující na webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verzi, operační systém, IP adresu. Pokud při přístupu na naše webové stránky nezadáváte žádné identifikační údaje, shromažďujeme data pouze v anonymní podobě.

 

3. Sběr a užívání osobních údajů

 

Údaje pro plnění uzavřené kupní smlouvy - zákaznický účet

Osobními údaji jsou v tomto případě:

 • Jméno a příjmení / pokud není uvedený název firmy /
 • Ulice č.p. nebo orientační
 • Město
 • PSČ
 • Telefon
 • IČ a DIČ / pokud je splněná podmínky plátcovství daně /
 • E-mail

Tyto údaje zadáváte při registraci / objednávce / na našich webových stránkách. V případě přístupu registrovaného uživatele, na naše webové stránky, jsou osobními údaji:

 • Přihlašovací jméno
 • Heslo

Získané osobní údaje budou použity k plnění kupní smlouvy, případně při odpovědi na Váš dotaz. Okamžikem splnění kupní smlouvy a úplném uhrazení kupní ceny budou tyto údaje uloženy tak dlouho, jak toto vyžaduje konkrétní daňové, obchodně právní či archivační zákony. Jakmile tyto lhůty uplynou Správce údaje vymaže. Proces vymazání údajů po uplynutí zákonných lhůt neplatí, pokud jste výslovně souhlasili s dalším používáním osobních údajů.

 

Údaje zákaznického účtu

 • Při zřízení zákaznického účtu ve smyslu předchozího odstavce budou získané údaje trvale uloženy v databázi Správce. Můžete kdykoliv požadovat vymazání zákaznických údajů a Vašeho účtu.

 

Přístup třetích osob k osobním údajům, které Správce shromažďuje a jejich předávání

 • Pokud to bude nutné, ke splnění kupní smlouvy, pověří Správce jiné subjekty nebo jednotlivce plněním úkolů pro Správce. Jedná se například o pověření přepravní společnosti  na přepravu výrobků, které jsou předmětem plnění kupní smlouvy. Poskytovatelé přepravních služeb obdrží jen nejnutnější údaje nutné ke splnění jejich činnosti. Těmto poskytovatelům služeb není povoleno používat Vaše osobní údaje k jiným účelům než ke splnění Správcem zadané služby. Je- li to ze zákona nutné uzavře Správce s těmito subjekty či osobami dohodu o ochraně Vašich osobních údajů. Přepravu produktů pro Správce vykonává Česká pošta s.p.,  PPL CZ , GLS Czech Republic s.r.o. a TOP TRANS Praha. Účetní a daňovou agendu pro nás vykonává společnost Ing.Adéla Šperlichová Lanškroun.

Předávání orgánům státní moci nebo správy

 • Na základě pravomocných rozsudků nebo nařízení příslušných orgánů státní moci nebo správy je Správce povinen v jednotlivých případech poskytovat informace o zpracovávaných osobních údajích. Jde například o případy trestního stíhání apod. Rozsah poskytovaných osobních údajů se může lišit podle konkrétních případů.

 

Sociální pluginy

 • V aplikacích systému se může objevit pouze odkaz na partnerský internetový obchod po názvem: www.legea-eshop.czwww.sporteo.cwww.jako-eshop.cz a produkty na těchto internetových obchodech zobrazené. Správce nepřebírá odpovědnost za ochranu osobních údajů a procesy webových stránek na které aplikace neodkazuje.

 

Cookies

 • Cookies jsou malé textové soubory, které Vámi používaný prohlížeč trvale ukládá do PC a které slouží k tomu, aby byla aplikace elektronického systému uživatelsky co nejefektivnější a bezpečnější. Cookies Vaše PC nepoškodí a neobsahuje žádné viry. Instalaci Cookies můžete sami zabránit nastavením příslušného software Vašeho PC. Využíváním Cookies nedochází k získávání žádných dat o Vašich osobních údajích. Správce, prostřednictvím Cookies, sbírá data o uživatelském účtu, nákupním košíku nebo nákupním seznamu.

 

Bezpečnostní opatření Správce

 • Elektronický objednávkový systém i navazující počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými i organizačními opatřeními proti případnému neoprávněnému přístupu i změnám Vašich osobních údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě nebo zničení.
 • Se svými přístupovými údaji, prosím, nakládejte jako s důvěrnými informacemi a zavřete okno prohlížeče poté co ukončíte prohlížení aplikace elektronického obchodu.

 

Všechny dotazy týkající se informací o poskytnutých osobních údajích i jejich ochraně ze strany Správce jsme Vám k dispozici na těchto kontaktech:

 

GDPR je platné od 25.05.2018 

Nahoru
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace